SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บจ.นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105537121785
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 83/43 หมู่ที่ 19 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี #12120
โทรศัพท์ : 0-2529-2610
แฟกซ์ : 0-2529-2611
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต ส่งออกอาหารบะหมี่สำเร็จรูป

Links