SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.นิวสตาร์ โฟรเซ่นฟู้ดส์(ไทยแลนด์) จำกัด
บจ.นิวสตาร์ โฟรเซ่นฟู้ดส์(ไทยแลนด์) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0205553024135
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : 1337 ถนนเอกชัย ต.บางบอน อ.เขตบางบอน จ.กรุงเทพมหานคร #10150
โทรศัพท์ : 0-2948-8513
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการค้า ผู้ผลิต และจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งทุกชนิด

Links