SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.นิวทริชั่น แอนด์ คอสเมติกส์ จำกัด
บจ.นิวทริชั่น แอนด์ คอสเมติกส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0905549001081
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 111 อาคารสุรพัฒน์ 1 ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 115 ถนนมหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา #30000
โทรศัพท์ : 08-9624-0441
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการเป็นตัวแทนผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกายทุกชนิด

Links