SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
บจ.นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0513557000350
หมวดหมู่ : ชาและกาแฟ
ที่อยู่ : 156 ซอยลาดพร้าว 107 ถนนลาดพร้าว ต.คลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร #10240
โทรศัพท์ : 0-2731-1029
แฟกซ์ :  0-2378-1295
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตยาชงสมุนไพร

Links