ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท กรีนเดลี่ ฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท กรีนเดลี่ ฟู้ดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0135556009553
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 12 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0-2832-6676
แฟกซ์ : 0-2832-6677
เว็บไซต์ : www.greendelifoods.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการแปรรูปผักและผลไม้แช่เย็นเยือกแข็ง

แผนที่ :


Links