SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.นิธิ ฟู้ดส์ จำกัด
บจ.นิธิ ฟู้ดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0183551000157
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 21/6 หมู่ที่ 2 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ #50120
โทรศัพท์ : 0-5348-1483
แฟกซ์ : 0-5383-4605
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย แปรรูป ถนอมอาหาร

Links