ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท น้ำอ้อยไร่ไม่จน จำกัด
บริษัท น้ำอ้อยไร่ไม่จน จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0705546000248
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 203 หมู่ที่ 6 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70190
โทรศัพท์ : 0-3229-3115
แฟกซ์ : 032-293-118
เว็บไซต์ : www.raimaijon.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตน้ำอ้อยพาสเจอร์ไรส์

แผนที่ :


Links