SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.น้ำมันรำข้าวสุรินทร์ จำกัด
บจ.น้ำมันรำข้าวสุรินทร์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105531075684
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 393-393/1-4 ถนนเทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ #32000
โทรศัพท์ : 081-6000896
แฟกซ์ : 044-666590
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

น้ำมันรำข้าวสำหรับบริโภค โรงสกัดน้ำมันดิบและกลั่น

Links