SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ (ประเทศไทย) จำกัด
บจ.น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505554000750
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 55 ถนนหน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี #84000
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์


Links