SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.น้ำมันพืชตะวันออก จำกัด
บจ.น้ำมันพืชตะวันออก จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0215518000012
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 037 ถนนยมจินดา ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง #21000
โทรศัพท์ : 038 611 764
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต ส่งออก ขายส่ง ขายปลีกน้ำมันพืชและเมล็ดกา


Links