SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
บจ.น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105520005299
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 3366/6-8 ถนนพระราม 4 ต.คลองตัน อ.เขตคลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร #10110
โทรศัพท์ : 0-2249-9348
แฟกซ์ : 0-2249-4914
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่าย อุตสาหกรรมน้ำมันพืชเพื่อใช้ในการบริ

Links