SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.น้ำมันดีไทย จำกัด
บจ.น้ำมันดีไทย จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0965553000221
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 20/14 หมู่ที่ 5 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ #10290
โทรศัพท์ : 0-2815-6465
แฟกซ์ : 0-2815-6464
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืชน้ำมันหมู ไก่ที่ใช้แล้ว

Links