SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.น้ำพริกแม่อนงค์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105513000295
หมวดหมู่ : 1079 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ที่อยู่ : 74 ซอยลาดพร้าว 42 ถนนลาดพร้าว ต.สามเสนนอก อ.เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร #10310
โทรศัพท์ : 0-2511-1564
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตน้ำพริก

Links