SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.น้ำพริก แม่วรรณา นครปฐม จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0735548001853
หมวดหมู่ : อื่น ๆ
ที่อยู่ : 45 หมู่ที่ 11 ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม #73000
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการซื้อมาขายไป นำเข้าส่งออก ผลิตน้ำพริกสำเร็จรูปทุกชนิด เช่น น้ำพริกตาแดง น้ำพริกเผา

Links