SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.น้ำผึ้งศรีเชียรฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105556182646
หมวดหมู่ : อื่น ๆ
ที่อยู่ : 15 ซอยอินทามระ 7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ต.สามเสนใน อ.เขตพญาไท จ.กรุงเทพมหานคร #10400
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการ ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำผึ้ง สินค้าที่เกี่ยวกับผึ้ง สมุนไพรไทย และสมุนไพรนานาชาติ

Links