SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : กรีน ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด
กรีน ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105557012787
หมวดหมู่ : ผลไม้
ที่อยู่ : 390/18 ซอยพหลโยธิน 58 แยก 2 ถนนพหลโยธิน ต.สายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

แปรรูปสินค้าพืชผลทางการเกษตร


Links