SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.น้ำตาลลพบุรี จำกัด
บจ.น้ำตาลลพบุรี จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0753549000166
หมวดหมู่ : น้ำตาลและสารให้ความหวาน
ที่อยู่ : 794 อาคารไทยรวมทุน ชั้นที่ 2 ถนนกรุงเกษม ต.วัดโสมนัส อ.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร #10100
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตน้ำตาล

Links