SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.น้ำตาลราชบุรี จำกัด
บจ.น้ำตาลราชบุรี จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0125550043067
หมวดหมู่ : น้ำตาลและสารให้ความหวาน
ที่อยู่ : 302 อาคารเอส แอนด์ เอ ชั้น 2 ห้อง 2 บี ถนนสีลม ต.สุริยวงศ์ อ.เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร #10500
โทรศัพท์ : 0-2237-9999
แฟกซ์ : 0-2235-4444
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ส่งออก ผลิต ขายส่งน้ำตาลทรายทุกชนิด รายได้จาการให้

Links