SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.น้ำตาลระยอง จำกัด
บจ.น้ำตาลระยอง จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105556011281
หมวดหมู่ : น้ำตาลและสารให้ความหวาน
ที่อยู่ : 30 ถนนอนุวงศ์ ต.จักรวรรดิ อ.เขตสัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร #10100
โทรศัพท์ : 0-2224-0088
แฟกซ์ : 0-2224-8041
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำตาลทราย

Links