SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : กรีน ไบโอดีเซล จำกัด
กรีน ไบโอดีเซล จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105549093331
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 63/172-173 หมู่ 7 ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ต.ศาลาธรรมสพน์ อ.เขตทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ำมันจากพืช


Links