SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด
บจ.น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105551018180
หมวดหมู่ : น้ำตาลและสารให้ความหวาน
ที่อยู่ : 78 ตรอกกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง ต.บางรัก อ.เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร #10500
โทรศัพท์ : 0-2237-3050-4
แฟกซ์ : 0-3726-1510
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตและจำหน่ายน้ำตาล


Links