SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.น้ำตาลเชียงใหม่ จำกัด
บจ.น้ำตาลเชียงใหม่ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505501000038
หมวดหมู่ : น้ำตาลและสารให้ความหวาน
ที่อยู่ : 54 หมู่ 1 ถนนสันกำแพง-ลำพูน ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ #50130
โทรศัพท์ : 053-248 432
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต-ส่งออกน้ำตาลทรายดิบผลิต-จำหน่ายน้ำตาลทราย

Links