SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.น้ำจิ้มคุณนิด จำกัด
บจ.น้ำจิ้มคุณนิด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0415550000357
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 201/1 ถนนนเรศวร ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี #41000
โทรศัพท์ : 0-4232-7661
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตน้ำจิ้มสำหรับปรุงรส


Links