SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : กรีน เอนเนอจี กรุ๊ป จำกัด
กรีน เอนเนอจี กรุ๊ป จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105549146770
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 67/32 หมู่ที่ 7 ถนนบ้านศรีฐาน ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0-4323-4788
แฟกซ์ : 043-234588
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตน้ำมัน ผลิตภัณฑ์น้ำมัน หรือไขมัน ซึ่งได้จากต้นสบู่ดำ


Links