ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงไกรผลไม้
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงไกรผลไม้
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0503533002425
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 87/1 หมู่ที่ 7 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ : 0-5329-8257
แฟกซ์ : 0-5329-9896
เว็บไซต์ : Facebook : โรงงานเกรียงไกรผลไม้

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต จำหน่ายส่ง-ปลีกผลไม้ดอง

แผนที่ :


Links