SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.น้ำแข็ง-น้ำดื่ม สากล(1980) จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0575556002261
หมวดหมู่ : อื่น ๆ
ที่อยู่ : 8/3 หมู่ที่ 11 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย #57000
โทรศัพท์ : 0-5371-2723
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิต จำหน่ายน้ำแข็ง น้ำดื่ม

Links