SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.น้ำเคียงดิน เพสทรี จำกัด
บจ.น้ำเคียงดิน เพสทรี จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105555113551
หมวดหมู่ : อื่น ๆ
ที่อยู่ : 60/3 หมู่ที่ 12 ต.ศาลาธรรมสพน์ อ.เขตทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร #10170
โทรศัพท์ :  0-72441-383
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

Links