SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.นารายณ์ อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
บจ.นารายณ์ อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105539023071
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : 224 ห้องที่ 5 ชั้นที่ 2 ถนนสีลม ต.สุริยวงศ์ อ.เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร #10500
โทรศัพท์ : 0-2635-3384-6
แฟกซ์ : 0-2635-3387
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ส่งออก ผลิต จำหน่ายส่งอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง

Links