SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.นาบอนน้ำมันปาล์ม จำกัด
บจ.นาบอนน้ำมันปาล์ม จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0805556001360
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 90 หมู่ที่ 2 ถนนลำทับ ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช #80240
โทรศัพท์ : 075-489-240
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายไขมัน น้ำมัน จากพืช และสัตว์


Links