SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.นานา จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105519012406
หมวดหมู่ : 1079 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ที่อยู่ : 44/9 หมู่ที่ 1 ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด #23120
โทรศัพท์ : 0-2757-5707
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายขนมปัง เบเกอรรี่ เค้ก ทุกประเภท รวมทั้งเครื่องดื่มทุกประเภท

Links