SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.นาชา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บจ.นาชา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505550000739
หมวดหมู่ : ชาและกาแฟ
ที่อยู่ : 18 ถนนสนามบิน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ #50200
โทรศัพท์ : 053-201-550-1
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายกาแฟ

Links