SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : กระบี่ปาล์มออยล์ซิตี้ จำกัด
กระบี่ปาล์มออยล์ซิตี้ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105532114438
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 67/5 หมู่ที่ 3 ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81120
โทรศัพท์ : 0-7563-1695,075 656 288
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ได้จากการสกัดวัตถุดิบจำพวกพืชน้ำมัน


Links