SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.น็อง เที๋ยง ผึ้ง จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0135555017072
หมวดหมู่ : อื่น ๆ
ที่อยู่ : 141 หมู่ที่ 2 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ #50230
โทรศัพท์ : 0-5313-2859
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและส่งออกน้ำผึ้ง

Links