SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.นฤภัย อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0185555000081
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 16/3 ถนนราษฎร์อุทิศ ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท #17120
โทรศัพท์ : 056-461-102
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมด้านสุขภาพและแปรรูปอาหารทุกชนิดสำหรับมนุษย์

Links