SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.นมสยาม เพิ่มพูนทรัพย์ จำกัด
บจ.นมสยาม เพิ่มพูนทรัพย์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0475540000273
หมวดหมู่ : นมและผลิตภัณฑ์นม
ที่อยู่ : 42/11 หมู่ที่ 8 ต.คู้ฝั่งเหนือ อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร #10530
โทรศัพท์ : 0-2548-7027
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

รับดำเนินการผลิตและแปรรูป สินค้าผลิตภัณฑ์นม การนำเข้าและส่งออกสินค้าทั่วไป

Links