SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.นมแม่โปรดักส์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0115557014691
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 1287 หมู่ที่ 6 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ #10270
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตจำหน่ายนำเข้าส่งออกสินค้าประเภทอาหารเสริมบำรุงร่างกายทุกประเภท


Links