SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : กระบี่แพรพรรณ 2014 จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105531014375
หมวดหมู่ : อื่น ๆ
ที่อยู่ : 38 หมู่ที่ 1 ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอลล์ น้ำผลไม้ น้ำดื่ม น้ำแร่ทุกชนิด


Links