SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : กระแสร์สินธุ์ ซัพพลาย
กระแสร์สินธุ์ ซัพพลาย
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0743553000621
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : 26/179 หมู่บ้านมหาชัยเมืองทอง หมู่ที่ 3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034 871 377
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตแปรรูป ถนอมอาหารแช่แข็งเพื่อจำหน่ายสัตว์น้ำ เนื้อสัตว์อาหารสด


Links