SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : เกรท อินเตอร์ ฟู้ด จำกัด
เกรท อินเตอร์ ฟู้ด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0115547001421
หมวดหมู่ : เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
ที่อยู่ : 100/60 หมู่ที่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2395-6041-2
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับ เนื้อไก่ แปรรูปทุกชนิด รวมทั้งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

แผนที่ :


Links