SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ธรรมธุรกิจ ข้าวเหนียวสันป่าตอง จำกัด
บจ.ธรรมธุรกิจ ข้าวเหนียวสันป่าตอง จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505553006720
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : 11 ซอยพระรามเก้า 60(ซอย 6 เสรี 8) ถนนพระรามเก้า 60 ต.สวนหลวง อ.เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร #10250
โทรศัพท์ : 027-182-544
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้าพืชไร่ พืชผลทางการเกษตรทุกชนิด


Links