SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ธรณ์ธันย์ ฟู้ด เอเซีย จำกัด
บจ.ธรณ์ธันย์ ฟู้ด เอเซีย จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105555126084
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 335/333 อาคารเดอะโฟร์วิงส์เรสซิเด้นซ์ ถนนศรีนคริทร์ ต.หัวหมาก อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร #10240
โทรศัพท์ : 081-805-7580
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร และเครื่องปรุงรสทุกชนิด


Links