SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : กรเทพ ไอซ์ จำกัด
กรเทพ ไอซ์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105545131743
หมวดหมู่ : อื่น ๆ
ที่อยู่ : 18/6 ถนนเทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
โทรศัพท์ : 080-075-8899, 080-606-8899
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่าย น้ำแข็ง น้ำดิ่ม


Links