SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ธนกรรีฟายน์เม้นท์ ออยล์ จำกัด
บจ.ธนกรรีฟายน์เม้นท์ ออยล์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0275554000043
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 380 หมู่ที่ 5 ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว #27120
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ำมันพืช โรงงานสกัดน้ำมันพืช


Links