SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ทีอาร์พีซี จำกัด
บจ.ทีอาร์พีซี จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105554007448
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 437/715 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ต.บางขุนศรี อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร #10700
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตเครื่องเทศ ซอส และเครื่องปรุงรส


Links