SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ทีมเว็ต จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105530043801
หมวดหมู่ : อื่น ๆ
ที่อยู่ : 27 หมู่ที่ 3 ต.สามวาตะวันตก อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร #10510
โทรศัพท์ : 0-2376-8844
แฟกซ์ : 0-2376-8860
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ขายส่ง-ปลีกยาและผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์


Links