SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ทีโอโลจี จำกัด
บจ.ทีโอโลจี จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105557078346
หมวดหมู่ : ชาและกาแฟ
ที่อยู่ : 599 หมู่ที่ 7 ถนนพหลโยธิน ต.อนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร #10220
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายชา ซองสำเร็จรูป


Links