SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ทีโซ่ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105525019743
หมวดหมู่ : อื่น ๆ
ที่อยู่ : 2/25 ถนนศรีสุทัศน์ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต #83000
โทรศัพท์ : 0-7625-2219
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตน้ำแข็ง


Links