SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ทีเอสเบทเทอร์ฟู้ดส์ จำกัด
บจ.ทีเอสเบทเทอร์ฟู้ดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0745552002010
หมวดหมู่ : นมและผลิตภัณฑ์นม
ที่อยู่ : 54/1 หมู่ที่ 6 ถนนเทพกาญจนา ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร #74000
โทรศัพท์ : 084-641-5050, 084-641-6060
แฟกซ์ : 034-442-263
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผการผลิตผลิตภัณฑ์นมข้นหรือนมผง


Links