SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ทีเอฟ มัชรูม จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105545107346
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 414/2 ซอยเจริญกรุง 65 ถนนเจริญกรุง ต.ยานนาวา อ.เขตสาทร จ.กรุงเทพมหานคร #10120
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปสำหรับบริโภค ที่เป็นผลิผลิตจากการเกษตร


Links