SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ทีเอ็นดีที น้ำมันรำข้าว จำกัด
บจ.ทีเอ็นดีที น้ำมันรำข้าว จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105543003446
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 19 ซอยรามคำแหง 60 (สวนสน 8) ถนนรามคำแหง ต.หัวหมาก อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร #10240
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการ ผลิต นำเข้าส่งออก น้ำมันพืช พืชผลทางการเกษตร สินค้าสำเร็จรูป


Links